400.000 de euro pentru cele 20 de firme de transport din Câmpina

Economie (Categoria articolului)

 

 

Firmele de transport vor beneficia de un ajutor financiar de la Statul Român pentru susținerea activității economice, în contextul creșterii prețurilor la combustibili din cauza războiului din Ucraina.

Aproximativ 3000 de firme din România vor putea beneficia de acest ajutor financiar, care va fi sub forma unui grant și poate ajunge până la 400.000 euro.

La nivelul municipiului Câmpina, la Registrul Comețului sunt înregistrate și active în momentul de față 20 de societăți comerciale ce au ca obiect de activitate transportul de mărfuri sau persoane.

Conform Ministerului Finanțelor, banii primiți de la stat, câte 50 de bani pe litrul de combustibil, sunt destinați acoperirii costurilor suplimentare cu carburantul folosit în activitatea economică, dar nu mai mult de 400.000 euro per firmă, echivalent în lei, a transmis  Ministerul Finanțelor.

„Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea întreprinderilor afectate de criză, prin atenuarea efectelor economice generate de conflictul armat din Ucraina”, se precizează în Hotărârea Guvernului 667/2022.

Hotărârea de Guvern, care va reglementa acest sprijin, a apărut în Monitorul Oficial, dar mai are nevoie de autorizarea Comisiei Europene.

 

Eligibilitate

Sunt eligibili operatorii economici care îndeplinesc următoaele condiții:

a) sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;

c) operatorii economici stabiliți în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului și să nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local;

d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;

e) alimentează vehiculele eligibile de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;

f) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;

g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

h) operatorii licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu și dețin o licență comunitară, pentru transportul rutier de mărfuri contra cost și pentru transportul de persoane.

Se poate solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusă la Autoritatea Rutieră Română, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

În categoria cheltuielilor eligibile se încadrează facturile emise cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informațiilor referitoare la operatorii economici, necesare pentru evaluarea cererii.

Schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza punctului 2.1. Ajutoare limitate, Capitolul 2 – Măsuri temporare de ajutor de stat din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) şi se notifică la Comisia Europeană pentru autorizare.

Termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Deciziile de compensare se emit până la data de 31.12.2022, iar plata efectivă a ajutorului de stat se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv.

Sursa: startupcafe.ro