POSESORII DE PFA-uri VOR AVEA VECHIME ÎN MUNCĂ

Economie (Categoria articolului)

 

Va fi recunoscută ca vechime în muncă sau, după caz, în specialitate, perioada în care o persoană fizică autorizată (PFA) a desfășurat activități economice.

 

Potrivit noii legi, apărută săptămâna trecută în Monitorul Oficial, pentru completarea OUG nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, beneficiarilor acestor tipuri de forme juridice le va fi recunoscută activitateta ca vechime în muncă, respectiv specialitate.

Legea prevede că trebuie îndeplinite următoarele condiții:

1.    Activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;

2.    Este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.

Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA-ul a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

 

Ce este PFA-ul și cine îl poate înființa?

PFA - „Persoană Fizică Autorizată” – reprezintă o formă de desfășurare a unui tip de activitate economică aleasă, permisă de lege. Aceasta este una dintre cele mai simple metode prin care o persoană folosește propria forță de muncă pentru a activa în diferite domenii prevazute în Codul C.A.E.N.

NOTĂ: Un PFA nu poate avea mai mult de 5 clase de activitate. 

 

Cine poate fi PFA?

Orice persoană fizică autorizată trebuie să:

·       Aibă 18 ani împliniți

·       Un sediu profesional stabilit la momentul depunerii dosarului (sediul social)

·       Să dovedească faptul că nu a fost sancționat pentru săvârșirea unor fapte care privesc disciplina financiar-fiscală (cazier)

·       Declarație pe proprie răspundere care să ateste îndeplinirea tuturor condițiilor optime de funcționare prevăzute de legislatie.

Care sunt pasii pentru a deschide un PFA?

·       Pregătirea documentelor și completarea cererilor care vor fi depuse la Oficiul Național al Registrului Comertului.

·       Alegerea codului C.A.E.N;

·       Vizitarea sediului ONRC din proximitatea orașului sau județului, pentru a depune dosarul și, mai tarziu, pentru a ridica autorizația de functionare; 

·       Depunerea la Registrul Comerțului a unei cereri prin care se verifică disponibilitatea numelui pentru viitorul PFA;

·       Obținerea ștampilei specifică PFA;

·       Depunerea dosarului complet și așteptarea soluționarii lui. 

 

Care sunt obligatiile unui PFA?

·        Inventarierea să fie realizată cel putin odata pe an, la începutul activității, și,  dupa caz la încetare.

·        Întocmirea documentelor care justifică fiecare operațiune economico-financiară realizată;

·        Depunerea declaratiilor unice și a altor declarații necesare;

·        Înregistrarea prin REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților) a tuturor contractelor de muncă, în cazul salariaților;

·        Calcularea anuală a venitului net; 

·        Completarea Registrului de Evidență Fiscală;

·        Numerotarea documentelor emise: facturi, bonuri de consum, etc. 

 

Avantajele unui PFA

 

 

Pe lângă faptul că o persoană nu mai este dependentă de un program de muncă fix sau un sef căruia trebuie să îi raporteze în permanență, PFA-ul are multiple alte avantaje. Freelancerii si micii antreprenori au cheltuielile de administrare, care se dovedesc a fi mult mai mici decât în cazul unui SRL. De asemenea, o persoană fizică autorizată nu are nevoie de un contabil, pentru că își poate ține singură evidența facturilor, folosind diferite aplicații gratuite de facturare.

Alte avantaje:

·        număr redus al declarațiilor fiscale depuse;

·        se pot angaja cel mult trei persoane prin contract de muncă;

·        banii generați de afacere sunt disponibili oricând;

·        procedură simplă și rapidă de înființare sau desființare;

Dezavantaje în crearea unui PFA

Obligația de a depune diplome și alte documente care să ateste pregătirea pe care o are respective persoană în domeniul ales.

Indiferent dacă într-o anumită perioadă sunt întregistrate sau nu încasări, o persoană fizică autorizată trebuie să platească fiecare contribuție pentru sanătate și CAS. De asemenea, ai posibilitatea de a alege doar un numar limitat de activități economice desfăsurate din Codul C.A.E.N.

 

Așadar, persoanele care apelează la un PFA trebuie să fie conștiente că acesta vine cu propriile provocari, printre care alocarea resurselor de timp și bani proprii. Este foarte important ca domeniul în care urmează să activezi să se plieze cât mai bine pe avantajele și dezavantajele unei astfel de entităti fiscale.