Anunț de interes public

ANUNȚURI (Categoria articolului)

 

ANUNȚ

Subscrisele:

(1)      LINCOR TRANS S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J22/2868/2019, C.U.I. RO15770601, cu sediul în Iași, str. Decebal nr.4b, camera 2, Bloc X9, et.9, ap.12, jud. Iași, prin administrator;

(2)      LOMAR ENERGY S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17923/2004, C.U.I. 16912852, cu sediul în București, sector 6, B-dul Ghencea, nr. 24, bl. C88B, sc.1, et.1, ap.2, prin administrator.

informăm orice persoane interesate că instalația de hidrosulfurare motorină cu recuperare sulf aflată pe amplasamentul din Municipiul Câmpina, strada Calea Doftanei nr.15, județul Prahova urmează să fie relocată pe un alt amplasament.

Precizăm că instalația de hidrosulfurare a fost produsă în anul 2008 și nu a fost montată niciodată integral în cadrul ansamblului ,,Rafinăria Steaua Română".

Totodată, precizăm că această instalație nu s-a aflat niciodată în proprietatea S.C ,,Rafinăria Steaua Română"  S.A., și nici în proprietatea societății Ecogen Power S.R.L. (actualul proprietar al ansamblului ,,Rafinăria Steaua Română").

De asemenea, precizăm că în conformitate cu adresa nr. 1375/19.08.2022 emisă de către Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, instituția emitentă a avizat favorabil solicitarea noastră de relocare a instalației sus-menționate având în vedere că instalația este produsă după anul 1960, iar în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) lit. f) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2260/2008, valoarea acesteia din punct de vedere al vechimii și valorii tehnico - științifice este nulă.

Vă mulțumim,

LINCOR TRANS S.R.L.                                               LOMAR ENERGY S.R.L.