Fără fondul clasei, fără teze și cu module de învățare în loc de semestre – noul regulament școlar va intra în vigoare din 1 septembrie.

Învățământ (Categoria articolului)

Anul școlar 2022-2023 vine cu schimbări majore pentru elevi, profesori, dar și părinți.

Noul regulament școlar ce va intra în vigoare de la 1 septembrie 2022, modifică aproape tot ceea ce știam despre funcționarea învățământului preuniversitar.

Printre schimbările menționate în document se află și faptul că nu mai este voie să se perceapă un fond al clasei de la părinți, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, cu excepția celor din învățământul postliceal, iar profesorii vor putea stabili numărul de note pentru disciplina lor și vor încheia o singură medie anuală.

”Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor s-a făcut având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”, apare în document.

De asemenea, nu va mai exista catalog, decât electronic, nu se vor mai da teze, iar cele trei semestre vor deveni… cinci module de învățare.

 

Iată câteva dintre modificările noului regulament școlar:

 

1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.

2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.

3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).

6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.

7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.

8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.

9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri, care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

 

Noul regulament a fost semnat și trimis spre publicare, către Monitorul Oficial.